Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Αντιγόνεια Τρωάς!
Αντιγόνεια Τρωάς, πόλη που ιδρύθηκε το 306 π.Χ. από τον Αντίγονο τον Μονόφθαλμο, στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι (λίγο νοτιότερα) από την Τένεδο και την οποία μετονόμασε ο Λυσίμαχος σε Αλεξάνδρεια Τρωάς, μετά τη νίκη του στην Ιψό της Φρυγίας το 301 π.Χ. σε ανάμνηση του αγαπημένου του βασιλιά, Μεγάλου Αλεξάνδρου.


https://www.giapraki.com/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CF%89%CE%AC%CF%82-%CF%83%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%AF/

Αντιγόνεια Παιονίας
Η Αντιγόνεια ήταν μια ελληνιστική πόλη στην Παιονία, που τοποθετείται στον πίνακα του Ποϊτινγκερ  μεταξύ των  Στενών και των Στόβων.
Αναφέρεται από πολλούς αρχαίους γεωγράφους, κατά τον Πλίνιο η πόλη ήταν κοντά στον Αξιό ποταμό, πλησίον της Ευρωπού. Ιδρύθηκε το 272 π.Χ. από τον Μακεδόνα βασιλιά  Αντίγονο, όταν απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Μακεδονίας. Από τον Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο (59 π.Χ. - 17 μ.Χ) μαθαίνουμε ότι στην μάχη της Πύδνας, έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό ιππικό ο Πατροκλής και ο Μένων από την εν λόγω πόλη και ο Παίων Δίδας. Από αυτό συνεπάγεται ότι η ελληνιστική Αντιγόνεια, προμήθευε με σοβαρές δυνάμεις ιππικού το αντιγονιδικό βασίλειο. Ήταν επίσης και έδρα της επαρχίας της ελληνιστικής Παιονίας. Μετά την ήττα αυτή (22 Ιουνίου 168 π.Χ.), ο Αιμίλιος Παύλος, λεηλάτησε με βαρβαρότητα την μακεδονική ύπαιθρο. Ίσως θύμα να υπήρξε και η Αντιγόνεια. Παρά τις λεηλασίες η πόλη φαίνεται ότι επέζησε και στους χρόνους του Κλαυδίου Πτολεμαίου, αλλιώς δεν θα την ανέφερε. Στα ερείπιά της βρίσκεται η σημερινή πόλη Νεγκότινο των Σκοπίων.

Πηγή: wikipedia

Αντιγόνεια!Η Αντιγόνεια ήταν αρχαία πόλη στην επαρχία της Κρουσίδος της Χαλκιδικής. Η παλαιότερη ονομασία της πόλεως ήταν Ψαφάρα. Βρισκόταν στα παράλια μεταξύ της πόλεως Αίνειας και της χερσονήσου της Παλλήνης. Επρόκειτο για σημαντική πόλη του θρακικού φύλου των  Παιόνων.  Όταν ο Πέρσης στρατηγός Μεγάβαζος εισέβαλε στην Μακεδονία το 480 π.Χ., κατέστρεψε αρκετές  παιονικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και την Ψαφάρα που ήταν σημαντική οχυρή πόλη. Αργότερα κατελήφθη από τον Αργεάδη βασιλιά Φίλιππο Β΄  και μετονομάστηκε προσωρινά σε Φιλιππούπολη. Αργότερα, κατά την ελληνιστική περίοδο, η πόλη μετονομάστηκε σε Αντιγόνεια από τον βασιλιά Αντίγονο της Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των Ρωμαιο-Μακεδονικών πολέμων, τον Ιούνιο του 169 π.Χ., η πόλη μαζί με την Αίνεια, την Κασσάνδρεια και την Θεσσαλονίκη, απέκρουσαν ηρωϊκά τις επιθέσεις του ρωμαϊκού στόλου του Γάιου Μάρκου Φίγλου, στον οποίο συνέδραμαν ο Ευμένης και ο Προυσίας. Από ότι φαίνεται η πόλη επέζησε και στη ρωμαϊκή περίοδο και την αναφέρει ο γεωγράφος  Κλαύδιος Πτολεμαίος ως Αντιγόνη.
Τέλος στην εργασία του Γ.Ι.Θεοχαρίδη διαβάζουμε τα εξής:
Ή πόλις Άντιγόνεια, ή λεγομένη Ψαφαρά λόγω του εύθρίπτου του εδάφους αυτής, τήν όποιαν εκτισεν περί τό 280 π.Χ. ό ’Αντίγονος ό Γονατάς επί τής δυτικής παραλίας τής Χαλκιδικής καί μεταξύ του Αίναίου ακρωτηρίου (Μεγάλου Καρα Μπουρνού) καί τής χερσονήσου τής Παλλήνης (Κασσάνδρας), είχε κατά τήν εποχήν των προς τόν Περσέα τής Μακεδονίας ρωμαϊκών πολέμων (168 π.Χ.) λιμένα ικανόν νά περιλάβη ρωμαϊκόν στόλον, ώς μαρτυρεί ό Λίβιος. Ό λιμήν αυτός διεσώζετο ακόμη κατά τόν 10ον αιώνα καί ώνομάζετο, όπως όλοι οι λιμένες κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, Σκάλα. Άργότερον, όπως όλη ή άκτή τής Χαλκιδικής εις τήν εύθριπτον δυτικήν παραλίαν αυτής, κατεφαγώθη υπό τής θαλάσσης καί έξηφανίσθη.

 Πηγές:

  • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. Αθηνών.
  • Κλαυδίου Πτολεμαίου Γεωγραφική Υφήγησις.
  • του Γ.Ι. Θεοχαρίδη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Από την ιστορία της βυζαντινής Χαλκιδικής)