Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Δενδροφύτευση και Συλλογή σκουπιδιών την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αντιγόνειας θα δενδροφυτεύσει 50 δενδρύλλια ακακίας στην είσοδο του οικισμού μας αφού προηγουμένως θα γίνει καθαρισμός από μπάζα και απορρίμματα , την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 και από ώρα 09:00-12.00, με τη βοήθεια μηχανήματος JCB της Αντιδημαρχίας Καθαριότητος του ΔΔ Ν. Καλλικράτειας (Διάνοιξη λάκκων- Διάθεση οχήματος 4Χ4 για την αποκομιδή). Τόπος Συνάντησης: Είσοδος του οικισμού μας, στάση λεωφορείου Κάρβουνο. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες στο 6979876223

Ο σύλλογος μας κρίνει αναγκαία την συμμετοχή σας στην δράση αυτή, που θα βελτιώσει την εικόνα του οικισμού μας και θα ενισχύσει τον εθελοντισμό στην διατήρηση του περιβάλλοντος και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε. Τα δενδρύλλια χορηγήθηκαν στον Σύλλογό μας από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας δωρεάν μετά από έγγραφο αίτημά μας.