Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Με την υπ' αριθμόν 3/2011 απόφασή του, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας ορίζει ως αντιδημάρχους με θητεία δύο (2) ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,δηλαδή για τα έτη 2011-2012 τους κκ

Εμμανουήλ Καρρά

Κωνσταντίνο Πασσαλή

Βασίλειο Δαμιανίδη

Ανέστη Τσομπανέλη

Ιωάννη Χατζηαλέξη

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Εορτή των Θεοφανίων

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»