Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση Δήμου Ν. Προποντίδος

Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 800ων ωρών για ΑΝΕΡΓΟΥΣ αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ με θέμα «Βιολογική Αμπελουργία».

Το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού (ΚΕΚ, παράρτημα Πετραλώνων) , σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Προποντίδας, υλοποιεί:

Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 800ων ωρών (5€/ώρα) για ΑΝΕΡΓΟΥΣ αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ με θέμα «Βιολογική Αμπελουργία».
Αιτήσεις υποβάλλονται:
• Στην Δημοτική Ενότητα Μουδανιών στο Δημαρχείο (Μ. Αλεξάνδρου 26), γραφείο 206, από τις 12:00 έως 15:00
• Στην Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας στο Δημοτικό κατάστημα, από τις 9:00 έως τις 12:00
• Στην Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας στο “Βοήθεια στο Σπίτι” κτήριο ΚΑΠΗ, από τις 12:00 έως 15:00
από Δευτέρα 25-7-11έως Πέμπτη 11/8/20011

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μια πρόσφατη φωτογραφία
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Έντυπο Υπόδειξης Ανέργου (παραπεμπτικό σημείωμα) από ΟΑΕΔ
7. Υπεύθυνη Δήλωση
8. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού
9. Αντίγραφο βιβλιαρίου ΙΚΑ
10. Βιογραφικό σημείωμα
11. ΑΜΚΑ
12. Αντίγραφο εντύπου ενσήμων

Πληροφορίες: Λεοντάκη Μαρία, 2373350243