Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Με την υπ' αριθμόν 3/2011 απόφασή του, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας ορίζει ως αντιδημάρχους με θητεία δύο (2) ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,δηλαδή για τα έτη 2011-2012 τους κκ

Εμμανουήλ Καρρά

Κωνσταντίνο Πασσαλή

Βασίλειο Δαμιανίδη

Ανέστη Τσομπανέλη

Ιωάννη Χατζηαλέξη

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.