Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011


Ευχόμαστε σε όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα και με ευτυχία ο καινούργιος Χρόνος 2012.
Από το Δ.Σ της Αντιγόνειας.

Η εικόνα της γέννησης του Χριστού


Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού μας στηρίζεται στη μαρτυρία της Αγίας Γραφής και την Παράδοση της Εκκλησίας μας, καθώς και στους εξαίσιους ύμνους της γιορτής. Ο αγιογράφος της Ορθόδοξης αναπαράστασης της Γέννησης έχει στο μυαλό του δύο στόχους. Να δείξει τo θεανθρώπινo πρόσωπο του Κυρίου μας, που σαρκώθηκε από το αμόλυντο σώμα της Παναγίας μας, και να φανερώσει την πανήγυρη που επιτελείται τόσο στον ουρανό, όσο και στη γη και γενικά όλη την κτίση, για το Δημιουργό της. Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά η Παναγία μας έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν εν τη φάτνη. Το γεγονός της Γέννησης του Κυρίου μας προεικονίζεται στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα και εξηγείται από τον προφήτη Δανιήλ. Ένας βράχος ξεριζώθηκε από το βουνό, χωρίς να τον αγγίξει άνθρωπος και κατάστρεψε ένα μεγάλο είδωλο.
Το θείο βρέφος αναπαρίσταται στο μέσο της εικόνας, σπαργανωμένο. Το μέγεθός του είναι πιο μικρό από τα άλλα πρόσωπα, που εικονίζονται στην εικόνα. Η αναπαράσταση, όμως, του Σωτήρα μας μέσα στην εικόνα παραμένει βασιλική και δεσποτική. Επίσης, η Θεοτόκος εικονίζεται πιο μεγάλη από όλα τα άλλα πρόσωπα και εδώ είναι που ακριβώς ερμηνεύεται η προφητεία του Δανιήλ, διά μέσου του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα. Ο τύπος του όρους και του βράχου, που ξεριζώθηκε από μόνος του είναι προφητικά το αειπάρθενο της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι μισοξαπλωμένη και μισοκαθισμένη. Η στάση της είναι ανάλαφρη, για να τονιστεί η απουσία του πόνου και η παρθενική γέννηση του Χριστού μας.
Η φάτνη εικονίζεται μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο. Το μαύρο σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο, που ήταν βυθισμένος στην αμαρτία και ζούσε μια στατική αβεβαιότητα και ουδετερότητα, πριν την παρουσία του Χριστού μας πάνω στη γη. Ακόμη, συμβολίζει τον Άδη. Έτσι, ο Χριστός, για να πλησιάσει το σκοτάδι τοποθετείται στο βάθος του χάους. Η φάτνη, το σπήλαιο, τα σπάργανα είναι δείγματα της κένωσης της θεότητας και της άκρας ταπείνωσης. Μέσα στο σπήλαιο εικονίζονται, επίσης, ένα βόδι και ένας όνος. Ο αγιογράφος εμπνέεται από την προφητεία του Ησαΐα, έγνω βους τον κτησάμενον και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτών. Ισραήλ δε ουκ έγνω.
Η γη στην εικόνα της Γέννησης δεν είναι επίπεδη και ομαλή. Είναι γεμάτη λόφους και ανωμαλίες του εδάφους, που θυμίζουν κύματα της θάλασσας. Το τοπίο φαντάζει επικίνδυνο. Όλα αυτά τα στοιχεία, όμως, φαίνονται χαρούμενα, λόγω του χαρμόσυνου γεγονότος της Γέννησης.
Συνήθως στην εικόνα της Γέννησης εικονίζονται άγγελοι, οι μάγοι και οι βοσκοί. Οι άγγελοι, είναι οι πρώτοι μάρτυρες και αγγελιαφόροι της Γέννησης. Οι μάγοι και οι βοσκοί είναι το ανθρώπινο γένος, που καλείται να προσκυνήσει τον Χριστό μας. Ας σημειωθεί, εδώ, ότι οι μάγοι και οι βοσκοί δεν βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Οι βοσκοί εκπροσωπούν τον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ιουδαϊκό. Κλήθηκαν από τους αγγέλους, για να προσκυνήσουν τον Κύριο της Κτίσης, εκπροσωπώντας τον Ισραήλ. Χωρίς γογγυσμούς και ερωτηματικά δέχτηκαν αμέσως την καλή αγγελία. Οι Μάγοι, που εκπροσωπούν τους ειδωλολάτρες, τους Εθνικούς, έρχονται να προσκυνήσουν τον Χριστό, από πολύ μακρινά μέρη, από την Περσία σύμφωνα με την Παράδοση της Εκκλησίας μας. Η πορεία τους διαγράφεται από την κίνηση ενός αστέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι το αστέρι, που οδηγούσε τους Μάγους στη Βηθλεέμ, δεν ήταν ένα απλό αστέρι, αλλά ένας άγγελος που ακτινοβολούσε σαν άστρο και οδηγούσε τους Μάγους της Ανατολής. Το άστρο της Βηθλεέμ διατηρήθηκε σαν σύμβολο και στις εικόνες της Γέννησης και στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελειώνει η προσκομιδή, ο ιερέας τοποθετεί στο δίσκο τον αστέρα πάνω από τον αμνό τού υψωθέντος και ευλογηθέντος άρτου. Αυτός ο αστέρας είναι σε ανάμνηση εκείνου, που στάθηκε πάνω από τη φάτνη, όπου ανακλήθηκε το Θείο Βρέφος. Η μοναδική ακτίνα, που ρίχνει το φως της από τον ουρανό και φθάνει μέχρι το σπήλαιο πάνω από το βρέφος, σημαίνει τη μία ουσία του Θεού. Χωρίζεται, όμως, σε τρεις λάμψεις, για να προσδιορίσει τη συμμετοχή των τριών προσώπων στο μυστήριο της θείας οικονομίας. Το άστρο είναι το αρχέτυπο του Χριστού, όπως μαρτυριέται στην Αποκάλυψη. Είμαι ρίζα και απόγονος του Δαβίδ, ο φωτεινός και πρωινός αστέρας.
Από την εικόνα της Γέννησης, δεν λείπει ούτε ο μνήστορας Ιωσήφ, ο προστάτης της Παναγίας μας. Εικονίζεται θλιμμένος, να βασανίζεται από τις αμφιβολίες, για το ακατανόητο μυστήριο της Γέννησης από Παρθένο. Μπροστά του στέκεται ένας δαίμονας με τη μορφή ενός γέρου βοσκού, που δοκιμάζει να ενοχλήσει τον Ιωσήφ. Η Θεοτόκος έχει το πρόσωπο εστραμμένο προς τον Ιωσήφ και όχι προς το Θείο Βρέφος. Το πρόσωπό της φανερώνει μια βαθειά έκφραση κατανόησης και λύπης. Σαν να θέλει να τον βοηθήσει με όλες της τις δυνάμεις. Προσδιορίζεται, εδώ η ψηλή θέση, που θα έχει ως Βασίλισσα των Ουρανών και ως μεσίτρια των ανθρώπων προς το Μονογενή Υιό της, για τις θλίψεις και δοκιμασίες της επίγειας ζωής τους.
Κοντά στον Ιωσήφ εικονίζονται δύο γυναίκες, που ετοιμάζουν να κάνουν μπάνιο στο Θείο Βρέφος. Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τα απόκρυφα ευαγγέλια. Η μια είναι η Σαλώμη και η άλλη είναι η βοηθός της. Τις προσκάλεσε ο Ιωσήφ, για να βοηθήσουν τη Θεοτόκο.
Από την Υμνολογία των Χριστουγέννων
Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ο Σωτήρ ημών, ανατολή ανατολών, και οι εν σκότει και σκιά, εύρομεν την αλήθειαν· και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος.
Μεγάλυνον ψυχή μου, την τιμιωτέραν, και ενδοξοτέραν των άνω στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον! Ουρανόν το Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, την Παρθένον· την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.

Δρ Ελένη Ρωσσίδου-Κουτσού, Φιλόλογος-Βυζαντινολόγος
http://blogs.sch.gr/kantonopou

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα στειρώσεων σε εξέλιξη στην Χαλκιδική

Όπως αναφέρει το http://3feeet.blogspot.com βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα στειρώσεων, εμβολιασμών και καταπολέμησης παρασίτων μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2011 στην Χαλκιδική. Αυτές τις ημέρες στις περιοχές του Πολυγύρου, των Ν. Μουδανιών και της Καλαμαριάς (Κ. και Ν.Δ. Χαλκιδική) λειτουργεί συνεργείο για στειρώσεις, καταπολέμηση εσωτερικών (σκουλήκια κ.τ.λ.) και εξωτερικών (ψύλλοι, μύκητες, τσιμπούρια κ.τ.λ.) παρασίτων και εμβολιασμούς κατά της λύσσας των αδέσποτων γάτων και σκύλων. Η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται από την «Φιλοζωική, Ορειβατική και Οικολογική Ένωση Χαλκιδικής» με έδρα τον Πολύγυρο (τηλ. 6937003232, Ρεβέκα Παπαδοπούλου), τρεις έλληνες κτηνιάτρους (Ελένη Νιτσοτόλη και Διομήδης Βασιλειάδης από τα Ν. Μουδανιά και Μαρία Πεγιά από τη Ν. Καλλικράτεια) και το Δήμο Ν. Προποντίδας, που παραχώρησε τροφή και καταλύματα.Θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής του Πολυγύρου μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, επειδή στη συνέχεια θα μεταφερθεί το συνεργείο στη Ν. Καλλικράτεια.

http://www.zoosos.gr

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ 07/12/2011 του Δήμου Ν. Προποντίδος

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 7/12/2011 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Χωροθέτηση περιπτέρου στη Ν. Καλλικράτεια. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

2. Κατανομή β’ δόσης ΣΑΤΑ. (Εισηγητής: κ. Καρράς).

3. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. (Εισηγητής: κ. Καρράς).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου. (Εισηγητής: κ. Καρράς)

5. Αποδοχή χωροθέτησης εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), Δ.Ε. Καλλικράτειας, σύμφωνα με την αριθμ.197/2009 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλλικράτειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

6. Έγκριση κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

7. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

8. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και διενέργεια δημοπρασίας για νέα μίσθωση στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

9. Μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου από το Δήμο Νέας Προποντίδας προς τον κ. Καϊταλίδη Χαράλαμπο του Μιχαήλ, στην παραλία Διονυσίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

10. Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Ν. Σιλάτων και Ν. Ηράκλειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

11. Αποζημίωση Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και μελών Δ.Σ. του ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

12. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση οινοποιείου στην Τ.Κ. Λακκώματος. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΔΕΔΑ 2ης Δ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής, έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Γιαννακάρας Λ.)

14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ν. Πλαγίων στο Σωματείο Εμπόρων Εμπόρων και Επαγγελματιών «Ο Ερμής». (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

15. Καθορισμός αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου Ν. Προποντίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

16. Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

17. Χορήγηση άδειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στο «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ για 6 Η/Υ», στη Ν. Τρίγλιας. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)

18. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σαπουντζής Σωτήριος

Με την πένα της Νίκης

Η γέννηση του Χριστού

Ανοίξανε οι ουρανοί

και όλοι οι αγγέλοι ψέλνουν

το μήνυμα της γέννησης

εδώ στην γή μας φέρνουν

**

Ένα άστρο φέγγει από ψηλά

σε μια καλύβα φτωχική

κι οι μάγοι πάνε για να δούν

το Βρέφος πού έχει γεννηθεί

**

Σμύρνα λιβάνι και χρυσό

ραίνουν την θεία αυτήν Πνοή

που ήρθε τόσο ταπεινά

για να λυτρώσει αυτήν την Γή

**

Χριστός Γεννήθηκε στην γή

στους άγιους τους τόπους

για να ζεστάνει τις καρδιές

σε όλους τους ανθρώπους

Νίκη Παπαδοπούλου.