Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ


Μεγάλη Παρασκευή.
Τον Κύριος μας, την ημέρα αυτή, Τον σταύρωσαν, στις 09:00 .
Μέχρι  την 12:00 , Τον εχλέβαζαν, Τον βλασφημούσαν  (''..οι δε διαβαίνοντες εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες· Ο χαλών τον ναόν και διά τριών ημερών οικοδομών, σώσον σεαυτόν· αν ήσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού. 

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Ο μικρός μακεδονικός τάφος της Ποτίδαιας.Ο μικρός μακεδονικός τάφος της Ποτίδαιας βρίσκεται περίπου 4 χιλ. νότια του ομώνυμου οικισμού της Χαλκιδικής. Χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το περιεχόμενό του, καθώς μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την αρχαία ελληνική ζωγραφική.