Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Επιτροπές Δήμου Ν. ΠροποντίδοςΕκλογή μελών του Προεδρείου του Δ.Σ., της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ., των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι στις παρακάτω θέσεις:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ιορδανίδου Πελαγία
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Τσικαρίδης Παναγιώτης

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
- Αθανασάρας Φιλιππος
- Καμπάνης Κωνσταντίνος
- Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
- Παπαγιάννης Ανδρέας
- Πασσαλής Κωνσταντίνος
- Σαρόγλου Χαράλαμπος
- Τσιρούδας Φώτιος
- Τσούφης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:
- Καραπανταζής Ιωάννης
- Κασσαμανώλη Παναγιώτα
- Μωυσίδης Μωυσής
- Τσακμάκας Γεώργιος
- Τσομπανάκης Κωνσταντίνος

Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Αυταράς Αντώνιος
- Ευτάτογλου Γεώργιος
- Καραπανταζής Ιωάννης
- Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος
- Μπομπότας Γεώργιος
- Μωυσίδης Μωυσής
- Παπαδόπουλος Θωμάς
- Τσομπανάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη:
- Κασάπης Νικόλαος
- Σαρόγλου Χαράλμπος
- Σιαφλιάκης Δημήτριος
- Τσαλκιτζής Παντελεήμων
- Τσιρούδας Φώτιος

Ο Δήμαρχος

Καρράς Δημ. Εμμανουήλ