Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ανακοινώσεις

Αντιγόνεια/Ανακοίνωση

Ανακοινώνονται οι παρακάτω ημερομηνίες που αφορούν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου για τον μήνα Δεκέμβριο (απολογισμό πεπραγμένων προσωρινού ΔΣ, αρχαιρεσίες νέου ΔΣ, προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων κλπ) :

Α. Ο4 Δεκεμβρίου 2010 -12 πμ Απολογισμός πεπραγμένων προσ. ΔΣ , Σύνταξη πρότασης δραστηριοτήτων έτους 2011. Οικία Αντιπροέδρου κ. Τσανακάκη Δημ.

Β. 11 Δεκεμβρίου 2010 -12 π.μ. Γενική συνέλευση μελών, ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας εναλλακτική ημερομηνία 18/12/2010. Χώρος: Αίθουσα εργοταξίου καθαριότητας Αγίου Παύλου.

Γ. 18 Δεκεμβρίου 2010. Συνεδρίαση νέου ΔΣ και ψήφιση προϋπολογισμού 2011 και πρότασης νέων δραστηριοτήτων 2011. Χώρος: Αίθουσα εργοταξίου καθαριότητος Αγίου Παύλου

Δ. 15 Ιανουαρίου 2011. Κοπή Βασιλόπιτας. Χώρος: Οικία Σαχινίδη Ιωάννα.

Παρακαλούμε για την συμμετοχή ΟΛΩΝ.

Από το ΔΣ της Αντιγόνειας. Για την επικοινωνία 6979876223


Σκυροδέτηση του δρόμου του οικισμού μας (είσοδος )

Σκυροδετήθηκε συνολικό μήκος 56 μέτρων και πλάτους 3 μέτρων.