Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Στην είσοδο του οικισμού ανθισμένο τοπίο

Κοπή χόρτων στον οικισμό (καθαρισμός ακακιών απο χόρτα)

Η Αντιγόνεια ευχαριστεί τον Αντιπρόεδρο κ Τζανακάκη Δημήτρη και το Μέλος κ Ευστάθιο Νικολαϊδη που βοήθησαν με μηχανήματα - προσωπική εργασία σε καθαρισμό των δένδρων του οικισμού (ακακιών) και την κοπή των χόρτων εκατέρωθεν του κεντρικού δρομολογίου.