Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Ο Άγιος ΑντίγονοςΟ  Άγιος  Αντίγονος.
Άγνωστος στα Συναξάρια και τα Μηναία, μνημονεύεται στον  Παρισινό Κώδικα 1578 χωρίς βιογραφικά του στοιχεία. Μαρτύρησε στην  πυρά. Η μνήμη του εορτάζεται σήμερα.