Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Καθαρισμός του οικισμού απο μπάζα (αγνώστων!!)


Πολλά μπορούν να γίνουν στον οικισμό απο όλους μας, "Ισχύς εν τη ενώσει"!!
Εύγε στο προσωρινό ΔΣ της Αντιγόνειας για την πρωτοβουλία του να καθαρίσει τμήμα του οικισμού απο μπαζα και να τοποθετήσει πινακίδες απαγορευτικές στους "κακομαθημένους"ώστε να τους αποτρέψει απο την ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών σε χώρους του οικισμού.

Τοποθέτηση πινακίδων για την διατήρηση καθαριότητος του οικισμού


Άγρια ζωάκια του οικισμού μας

Φυτά του οικισμού μας