Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ν. Προποντίδος


Ο Δήμαρχος Δ. Ιορδανίδης ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Προποντίδας, με θητεία για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.08.2014 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως κάτωθι:
1. Εμμανουήλ Καρρά του Δημητρίου
2. Βασίλειο Δαμιανίδη του Στυλιανού
3.Τριαντάφυλλο Καραζαφείρη του Προδρόμου
4.Κων/νο Πασσαλή του Νικολάου - Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
5.Αναστάσιο Κακαρίκα του Ιωάννη - Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας