Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ 07/12/2011 του Δήμου Ν. Προποντίδος

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 7/12/2011 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Χωροθέτηση περιπτέρου στη Ν. Καλλικράτεια. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

2. Κατανομή β’ δόσης ΣΑΤΑ. (Εισηγητής: κ. Καρράς).

3. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. (Εισηγητής: κ. Καρράς).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου. (Εισηγητής: κ. Καρράς)

5. Αποδοχή χωροθέτησης εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), Δ.Ε. Καλλικράτειας, σύμφωνα με την αριθμ.197/2009 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλλικράτειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

6. Έγκριση κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

7. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

8. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και διενέργεια δημοπρασίας για νέα μίσθωση στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

9. Μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου από το Δήμο Νέας Προποντίδας προς τον κ. Καϊταλίδη Χαράλαμπο του Μιχαήλ, στην παραλία Διονυσίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

10. Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Ν. Σιλάτων και Ν. Ηράκλειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

11. Αποζημίωση Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και μελών Δ.Σ. του ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

12. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση οινοποιείου στην Τ.Κ. Λακκώματος. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΔΕΔΑ 2ης Δ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής, έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Γιαννακάρας Λ.)

14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ν. Πλαγίων στο Σωματείο Εμπόρων Εμπόρων και Επαγγελματιών «Ο Ερμής». (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

15. Καθορισμός αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου Ν. Προποντίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

16. Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

17. Χορήγηση άδειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στο «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ για 6 Η/Υ», στη Ν. Τρίγλιας. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)

18. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σαπουντζής Σωτήριος

Με την πένα της Νίκης

Η γέννηση του Χριστού

Ανοίξανε οι ουρανοί

και όλοι οι αγγέλοι ψέλνουν

το μήνυμα της γέννησης

εδώ στην γή μας φέρνουν

**

Ένα άστρο φέγγει από ψηλά

σε μια καλύβα φτωχική

κι οι μάγοι πάνε για να δούν

το Βρέφος πού έχει γεννηθεί

**

Σμύρνα λιβάνι και χρυσό

ραίνουν την θεία αυτήν Πνοή

που ήρθε τόσο ταπεινά

για να λυτρώσει αυτήν την Γή

**

Χριστός Γεννήθηκε στην γή

στους άγιους τους τόπους

για να ζεστάνει τις καρδιές

σε όλους τους ανθρώπους

Νίκη Παπαδοπούλου.