Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011


Ευχόμαστε σε όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα και με ευτυχία ο καινούργιος Χρόνος 2012.
Από το Δ.Σ της Αντιγόνειας.

Η εικόνα της γέννησης του Χριστού


Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού μας στηρίζεται στη μαρτυρία της Αγίας Γραφής και την Παράδοση της Εκκλησίας μας, καθώς και στους εξαίσιους ύμνους της γιορτής. Ο αγιογράφος της Ορθόδοξης αναπαράστασης της Γέννησης έχει στο μυαλό του δύο στόχους. Να δείξει τo θεανθρώπινo πρόσωπο του Κυρίου μας, που σαρκώθηκε από το αμόλυντο σώμα της Παναγίας μας, και να φανερώσει την πανήγυρη που επιτελείται τόσο στον ουρανό, όσο και στη γη και γενικά όλη την κτίση, για το Δημιουργό της. Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά η Παναγία μας έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν εν τη φάτνη. Το γεγονός της Γέννησης του Κυρίου μας προεικονίζεται στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα και εξηγείται από τον προφήτη Δανιήλ. Ένας βράχος ξεριζώθηκε από το βουνό, χωρίς να τον αγγίξει άνθρωπος και κατάστρεψε ένα μεγάλο είδωλο.
Το θείο βρέφος αναπαρίσταται στο μέσο της εικόνας, σπαργανωμένο. Το μέγεθός του είναι πιο μικρό από τα άλλα πρόσωπα, που εικονίζονται στην εικόνα. Η αναπαράσταση, όμως, του Σωτήρα μας μέσα στην εικόνα παραμένει βασιλική και δεσποτική. Επίσης, η Θεοτόκος εικονίζεται πιο μεγάλη από όλα τα άλλα πρόσωπα και εδώ είναι που ακριβώς ερμηνεύεται η προφητεία του Δανιήλ, διά μέσου του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα. Ο τύπος του όρους και του βράχου, που ξεριζώθηκε από μόνος του είναι προφητικά το αειπάρθενο της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι μισοξαπλωμένη και μισοκαθισμένη. Η στάση της είναι ανάλαφρη, για να τονιστεί η απουσία του πόνου και η παρθενική γέννηση του Χριστού μας.
Η φάτνη εικονίζεται μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο. Το μαύρο σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο, που ήταν βυθισμένος στην αμαρτία και ζούσε μια στατική αβεβαιότητα και ουδετερότητα, πριν την παρουσία του Χριστού μας πάνω στη γη. Ακόμη, συμβολίζει τον Άδη. Έτσι, ο Χριστός, για να πλησιάσει το σκοτάδι τοποθετείται στο βάθος του χάους. Η φάτνη, το σπήλαιο, τα σπάργανα είναι δείγματα της κένωσης της θεότητας και της άκρας ταπείνωσης. Μέσα στο σπήλαιο εικονίζονται, επίσης, ένα βόδι και ένας όνος. Ο αγιογράφος εμπνέεται από την προφητεία του Ησαΐα, έγνω βους τον κτησάμενον και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτών. Ισραήλ δε ουκ έγνω.
Η γη στην εικόνα της Γέννησης δεν είναι επίπεδη και ομαλή. Είναι γεμάτη λόφους και ανωμαλίες του εδάφους, που θυμίζουν κύματα της θάλασσας. Το τοπίο φαντάζει επικίνδυνο. Όλα αυτά τα στοιχεία, όμως, φαίνονται χαρούμενα, λόγω του χαρμόσυνου γεγονότος της Γέννησης.
Συνήθως στην εικόνα της Γέννησης εικονίζονται άγγελοι, οι μάγοι και οι βοσκοί. Οι άγγελοι, είναι οι πρώτοι μάρτυρες και αγγελιαφόροι της Γέννησης. Οι μάγοι και οι βοσκοί είναι το ανθρώπινο γένος, που καλείται να προσκυνήσει τον Χριστό μας. Ας σημειωθεί, εδώ, ότι οι μάγοι και οι βοσκοί δεν βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Οι βοσκοί εκπροσωπούν τον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ιουδαϊκό. Κλήθηκαν από τους αγγέλους, για να προσκυνήσουν τον Κύριο της Κτίσης, εκπροσωπώντας τον Ισραήλ. Χωρίς γογγυσμούς και ερωτηματικά δέχτηκαν αμέσως την καλή αγγελία. Οι Μάγοι, που εκπροσωπούν τους ειδωλολάτρες, τους Εθνικούς, έρχονται να προσκυνήσουν τον Χριστό, από πολύ μακρινά μέρη, από την Περσία σύμφωνα με την Παράδοση της Εκκλησίας μας. Η πορεία τους διαγράφεται από την κίνηση ενός αστέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι το αστέρι, που οδηγούσε τους Μάγους στη Βηθλεέμ, δεν ήταν ένα απλό αστέρι, αλλά ένας άγγελος που ακτινοβολούσε σαν άστρο και οδηγούσε τους Μάγους της Ανατολής. Το άστρο της Βηθλεέμ διατηρήθηκε σαν σύμβολο και στις εικόνες της Γέννησης και στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελειώνει η προσκομιδή, ο ιερέας τοποθετεί στο δίσκο τον αστέρα πάνω από τον αμνό τού υψωθέντος και ευλογηθέντος άρτου. Αυτός ο αστέρας είναι σε ανάμνηση εκείνου, που στάθηκε πάνω από τη φάτνη, όπου ανακλήθηκε το Θείο Βρέφος. Η μοναδική ακτίνα, που ρίχνει το φως της από τον ουρανό και φθάνει μέχρι το σπήλαιο πάνω από το βρέφος, σημαίνει τη μία ουσία του Θεού. Χωρίζεται, όμως, σε τρεις λάμψεις, για να προσδιορίσει τη συμμετοχή των τριών προσώπων στο μυστήριο της θείας οικονομίας. Το άστρο είναι το αρχέτυπο του Χριστού, όπως μαρτυριέται στην Αποκάλυψη. Είμαι ρίζα και απόγονος του Δαβίδ, ο φωτεινός και πρωινός αστέρας.
Από την εικόνα της Γέννησης, δεν λείπει ούτε ο μνήστορας Ιωσήφ, ο προστάτης της Παναγίας μας. Εικονίζεται θλιμμένος, να βασανίζεται από τις αμφιβολίες, για το ακατανόητο μυστήριο της Γέννησης από Παρθένο. Μπροστά του στέκεται ένας δαίμονας με τη μορφή ενός γέρου βοσκού, που δοκιμάζει να ενοχλήσει τον Ιωσήφ. Η Θεοτόκος έχει το πρόσωπο εστραμμένο προς τον Ιωσήφ και όχι προς το Θείο Βρέφος. Το πρόσωπό της φανερώνει μια βαθειά έκφραση κατανόησης και λύπης. Σαν να θέλει να τον βοηθήσει με όλες της τις δυνάμεις. Προσδιορίζεται, εδώ η ψηλή θέση, που θα έχει ως Βασίλισσα των Ουρανών και ως μεσίτρια των ανθρώπων προς το Μονογενή Υιό της, για τις θλίψεις και δοκιμασίες της επίγειας ζωής τους.
Κοντά στον Ιωσήφ εικονίζονται δύο γυναίκες, που ετοιμάζουν να κάνουν μπάνιο στο Θείο Βρέφος. Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από τα απόκρυφα ευαγγέλια. Η μια είναι η Σαλώμη και η άλλη είναι η βοηθός της. Τις προσκάλεσε ο Ιωσήφ, για να βοηθήσουν τη Θεοτόκο.
Από την Υμνολογία των Χριστουγέννων
Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ο Σωτήρ ημών, ανατολή ανατολών, και οι εν σκότει και σκιά, εύρομεν την αλήθειαν· και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος.
Μεγάλυνον ψυχή μου, την τιμιωτέραν, και ενδοξοτέραν των άνω στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον! Ουρανόν το Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, την Παρθένον· την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.

Δρ Ελένη Ρωσσίδου-Κουτσού, Φιλόλογος-Βυζαντινολόγος
http://blogs.sch.gr/kantonopou

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα στειρώσεων σε εξέλιξη στην Χαλκιδική

Όπως αναφέρει το http://3feeet.blogspot.com βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα στειρώσεων, εμβολιασμών και καταπολέμησης παρασίτων μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2011 στην Χαλκιδική. Αυτές τις ημέρες στις περιοχές του Πολυγύρου, των Ν. Μουδανιών και της Καλαμαριάς (Κ. και Ν.Δ. Χαλκιδική) λειτουργεί συνεργείο για στειρώσεις, καταπολέμηση εσωτερικών (σκουλήκια κ.τ.λ.) και εξωτερικών (ψύλλοι, μύκητες, τσιμπούρια κ.τ.λ.) παρασίτων και εμβολιασμούς κατά της λύσσας των αδέσποτων γάτων και σκύλων. Η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται από την «Φιλοζωική, Ορειβατική και Οικολογική Ένωση Χαλκιδικής» με έδρα τον Πολύγυρο (τηλ. 6937003232, Ρεβέκα Παπαδοπούλου), τρεις έλληνες κτηνιάτρους (Ελένη Νιτσοτόλη και Διομήδης Βασιλειάδης από τα Ν. Μουδανιά και Μαρία Πεγιά από τη Ν. Καλλικράτεια) και το Δήμο Ν. Προποντίδας, που παραχώρησε τροφή και καταλύματα.Θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής του Πολυγύρου μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, επειδή στη συνέχεια θα μεταφερθεί το συνεργείο στη Ν. Καλλικράτεια.

http://www.zoosos.gr

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ 07/12/2011 του Δήμου Ν. Προποντίδος

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 7/12/2011 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Χωροθέτηση περιπτέρου στη Ν. Καλλικράτεια. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

2. Κατανομή β’ δόσης ΣΑΤΑ. (Εισηγητής: κ. Καρράς).

3. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. (Εισηγητής: κ. Καρράς).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου. (Εισηγητής: κ. Καρράς)

5. Αποδοχή χωροθέτησης εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), Δ.Ε. Καλλικράτειας, σύμφωνα με την αριθμ.197/2009 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλλικράτειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

6. Έγκριση κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

7. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

8. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και διενέργεια δημοπρασίας για νέα μίσθωση στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

9. Μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου από το Δήμο Νέας Προποντίδας προς τον κ. Καϊταλίδη Χαράλαμπο του Μιχαήλ, στην παραλία Διονυσίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

10. Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Ν. Σιλάτων και Ν. Ηράκλειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

11. Αποζημίωση Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και μελών Δ.Σ. του ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

12. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση οινοποιείου στην Τ.Κ. Λακκώματος. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΔΕΔΑ 2ης Δ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής, έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Γιαννακάρας Λ.)

14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ν. Πλαγίων στο Σωματείο Εμπόρων Εμπόρων και Επαγγελματιών «Ο Ερμής». (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

15. Καθορισμός αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου Ν. Προποντίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

16. Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)

17. Χορήγηση άδειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στο «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ για 6 Η/Υ», στη Ν. Τρίγλιας. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)

18. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σαπουντζής Σωτήριος

Με την πένα της Νίκης

Η γέννηση του Χριστού

Ανοίξανε οι ουρανοί

και όλοι οι αγγέλοι ψέλνουν

το μήνυμα της γέννησης

εδώ στην γή μας φέρνουν

**

Ένα άστρο φέγγει από ψηλά

σε μια καλύβα φτωχική

κι οι μάγοι πάνε για να δούν

το Βρέφος πού έχει γεννηθεί

**

Σμύρνα λιβάνι και χρυσό

ραίνουν την θεία αυτήν Πνοή

που ήρθε τόσο ταπεινά

για να λυτρώσει αυτήν την Γή

**

Χριστός Γεννήθηκε στην γή

στους άγιους τους τόπους

για να ζεστάνει τις καρδιές

σε όλους τους ανθρώπους

Νίκη Παπαδοπούλου.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ένας μήνας παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτων

Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν περιθώριο... οι πολίτες προκειμένου να δηλώσουν τα αυθαίρετα τους και να τα νομιμοποιήσουν... πληρώνοντας τα ανάλογα παράβολα και πρόστιμα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να δώσει παράταση ενός μήνα, καθώς υπήρχαν πολλά αιτήματα πολιτών. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου και παρατείνεται μέχρι την 30η Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 60.000 αιτήσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων και το δημόσιο έχει εισπράξει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ για παράβολα.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ.

Σύσκεψη για τα αδέσποτα σκυλιά στην οποία προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν κτηνίατροι του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ν.Τρίγλιας, ιδιώτες κτηνίατροι που εδρεύουν στην επικράτεια του Δήμου Ν Προποντίδας, καθώς και φιλοζωικά σωματεία και φιλόζωοι πολίτες του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 στο Δημαρχείο Νέας Προποντίδας. Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ Ιορδανίδη, ο οποίος αναγνωρίζοντας το πρόβλημα με την αύξηση των αδεσπότων σκυλιών στο Δήμο Νέας Προποντίδας, κάλεσε τους παραπάνω φορείς προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη σύσκεψη προτάθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών στους παρακάτω άξονες δράσης:

1.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη στείρωση των αδεσπότων,

2.Διαδικασία υγειονομικής ταφής και την καύσης νεκρών αδεσπότων που αποτελούν πρόβλημα στη δημόσια υγιεινή,

3.Κατασκευή και λειτουργία καταφυγίου αδεσπότων στην περίπτωση που αυτό χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς ή άλλους πόρους.

Το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με τους φορείς, ανέλαβε να προωθήσει και να υλοποιήσει όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες.

Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ν. Προποντίδος

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Εξώδικη Δήλωση Πρόσκληση Διαμαρτυρία ενάντια στον φόρο «Χαράτσι» που επιβάλλεται από την κυβέρνηση μέσω λογαριασμών Δ.Ε.Η., επέδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας στα Γραφεία της ΔΕΗ στα Νέα Μουδανιά, στον Πολύγυρο και στα κεντρικά Γραφεία της επιχείρησης στην Αθήνα.

Ο δήμος προχώρησε στην παραπάνω ενέργεια συμμεριζόμενος απόλυτα την λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά και τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας ιδιαίτερα εκείνους που παλεύουν καθημερινά για τη διαβίωσή τους με εξαιρετικά πενιχρά εισοδήματα.

Πιστεύοντας ότι η ευαισθητοποίηση και η ανάληψη δράσης και από άλλους Δήμους καθημερινά θα αυξάνεται ώστε να φτάσουμε στην πανελλήνια διαμαρτυρία και κατάργηση του φόρου, ο Δήμος Νέας Προποντίδας σαν η πιο κοντινή μορφή εξουσίας που εκφράζει άμεσα τον πολίτη ξεκινάει την αντίδρασή του και διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα την κλιμακώσει με συντονισμένες ενέργειες και δράσεις για την επίτευξη του τελικού σκοπού.

Το κείμενο της εξωδίκου Δήλωσης έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμός 30, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή αυτής καθώς και το διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος Νέων Μουδανιών.

Εχετε ήδη αποστείλει λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές – πελάτες σας που είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας. Στους λογαριασμούς που έχετε συντάξει και αποστείλει, για πρώτη φορά προβήκατε σε τροποποίηση του εντύπου (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια) κατά τρόπο ώστε να αναγράψετε σε ειδικό πλαίσιο (αμέσως μετά την κόκκινη ένδειξη «συνολικό ποσό πληρωμής» και αφού έχετε προηγουμένως υπολογίσει και χρεώσει «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011») το παρακάτω κατά λέξη κείμενο:

«Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ ΑΕ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος». Πριν υπεισέλθουμε στην ουσία της δήλωσής μας, σας επισημαίνουμε ότι και οι φάκελοι της επιχείρησής σας εξωτερικά και οι ίδιοι οι λογαριασμοί που συντάσσετε και αποστέλλετε φέρουν την ένδειξη «λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος».

Σας είναι απολύτως γνωστό, μέσω εγγράφων διαμαρτυριών κλπ που σας έχουν κοινοποιηθεί αλλά και μέσω των ΜΜΕ, ότι σημαντικός αριθμός φορέων όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το σωματείο «Ελληνες Φορολογούμενοι» κλπ έχουν ασκήσει αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν στη δικάσιμο της 2/12/2011.

Παρά την έντονη και απολύτως θεμελιωμένη αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της σχετικής διάταξης του νόμου τον οποίο επικαλείστε ότι είστε υποχρεωμένη να εφαρμόσετε, έχετε συμπεριλάβει το ανωτέρω τέλος στους λογαριασμούς που αποστείλατε. Μάλιστα αξίζει ιδιαίτερης μνείας ότι προειδοποιείτε πως θα επιβάλετε την κύρωση της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του χρηματικού ποσού του «τέλους», ακόμη και στην περίπτωση που οι καταναλωτές/πελάτες/φορολογούμενοι πολίτες σας καταβάλλουν την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που τους αναλογεί. Το γεγονός μάλιστα ότι προτίθεστε να επιβάλλετε την κύρωση της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ανωτέρω δίκης, αποδεικνύει ότι επιχειρείτε να προκαταλάβατε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου και να δημιουργήσετε τετελεσμένες καταστάσεις σε βάρος των πελατών/πολιτών.

Εχετε ήδη απολύτως λάβει γνώση των βασίμων ενστάσεων κατά της συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, οι οποίες συνίστανται κυρίως στα εξής:

α) παραβιάζεται η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε φορολογούμενου πολίτη, καθώς με βάση τα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος η φορολογική υποχρέωση πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη. Αντίθετα όμως με την παραπάνω συνταγματική επιταγή, η συγκεκριμένη διάταξη νόμου την οποία εφαρμόζετε με ποινή διακοπής της ηλεκτροδότησης, επιβάλλει αδιακρίτως τον ίδιο φόρο σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μόνα κριτήρια την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, χωρίς να συνυπολογιστεί και το πραγματικό ετήσιο εισόδημα του κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, το οποίο είναι προδήλως διαφορετικό. Το γεγονός ότι δύο δημότες μας έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητο ιδίου εμβαδού και ανάλογης παλαιότητας, ουδόλως σημαίνει ότι έχουν και τα ίδια εισοδήματα ή τις ίδιες οικογενειακές υποχρεώσεις και συνεπώς την ίδια, ούτε καν ανάλογη, φοροδοτική ικανότητα

β) το επίμαχο «τέλος» κατ΄ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου δε συνιστά τέλος αλλά φόρο, αφού εξυπηρετεί αποκλειστικά δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς να συνδέεται με παροχή ειδικής ωφέλειας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ούτε έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα

γ) με την επιβολή του φόρου αυτού παραβιάζεται η αρχή της απαγόρευσης της διπλής φορολογίας, δημιουργούνται δε υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, αφού δε λαμβάνεται υπόψη ούτε η αποδοτικότητα του ακινήτου (εισπραττόμενο εισόδημα) ούτε η αιτία κτήσης αυτού (αγορά, δωρεά, κληρονομιά) ούτε η χρήση του (κενό, μισθωμένο, ιδιοχρησιμοποιούμενο, ειδικότερη χρήση αυτού κλπ)

δ) παράνομα και αντισυνταγματικά το ποσό του αναλογούντος φόρου υπολογίζεται όχι από τη Διοίκηση, αλλά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος ε) κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 2 και 1 παρ. 3 του Συντάγματος ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες η βεβαίωση και είσπραξη φόρου, παρά το γεγονός ότι οι πράξεις αυτές βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας εξουσίας που ασκεί κυριαρχικά το κράτος

στ) η μη πληρωμή του επίμαχου φόρου συνδέεται από σας με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία επιβάλλετε ως «ποινή», γεγονός νομικά και ηθικά απαράδεκτο για πολλαπλούς λόγους: η μη καταβολή φόρου δεν μπορεί παρά να συνδέεται με οικονομικής φύσεως συνέπειες (επιβολή προσαυξήσεων, μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας κλπ) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ¨εκβιάζεται¨ η πληρωμή του με την αποστέρηση του βασικότερου κοινωνικού αγαθού της σύγχρονης πολιτισμένης κοινωνίας. Η απειλή διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος παραβλέπει το γεγονός ότι με βάση τη σύμβαση που συνδέει την επιχείρησή σας με τον πολίτη/καταναλωτή δεν προβλέπεται ούτε είναι δυνατή η διακοπή της εκ μέρους σας παροχής εξ αιτίας της μη πληρωμής χρηματικού ποσού που δεν αποτελεί την οφειλόμενη αντιπαροχή προς την επιχείρησή σας. Μόνο εάν ήθελε υποτεθεί ότι ο πελάτης/καταναλωτής καθυστερεί την καταβολή του αντιτίμου της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και των ανταποδοτικών τελών, μόνο τότε θα μπορούσατε να διακόψετε τη δική σας συμβατικά οφειλόμενης παροχής. Για κανέναν άλλο λόγο που δε συνδέεται με την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχετε το δικαίωμα να αποστερείτε από τους πολίτες την πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, που αποτελεί ύψιστης αξίας κοινωνικό δικαίωμα. Παραβλέπετε επίσης το γεγονός ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συνδέεται με ύψιστης σημασίας λειτουργίες που για πολλούς συνδημότες μας δεν αφορά μόνο την απαίτηση για ποιοτική διαβίωση (λειτουργία οικιακών συσκευών, συστημάτων θέρμανσης κλπ) αλλά πολύ περισσότερο συνδέεται με ζωτικής σημασίας λειτουργίες για τους δημότες και ιδίως τους ασθενείς και κατάκοιτους: κατ’ οίκον χρήση ιατρικών συσκευών που εξασφαλίζουν τη ζωή σε αρρώστους όπως συσκευές παροχής οξυγόνου, απιονιστές, φόρτιση μπαταριών συσκευών υποστήριξης καρδιακών λειτουργιών κλπ). Είναι περισσότερο από προφανές ότι η κύρωση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ είναι καταβεβλημένο το αντίτιμο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκεται όχι απλώς σε δυσαναλογία μεταξύ επικαλούμενης παράβασης και κύρωσης, αλλά πολύ περισσότερο θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των καταναλωτών.

ΕΠΕΙΔΗ πρέπει η επιχείρησή σας να αναμένει την απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας για το εριζόμενο ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του παραπάνω νόμου.

ΕΠΕΙΔΗ τυχόν επιβολή οποιασδήποτε διακοπής της παροχής ρεύματος, ιδίως στην περίπτωση που ο δημότης καταναλωτής διατίθεται να σας καταβάλλει το αντίτιμο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και των ανταποδοτικών τελών που του αναλογεί, αποτελεί μέτρο που προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας, είναι αντισυμβατική, καταχρηστική και παράνομη, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (άρρωστοι, ηλικιωμένοι, ανήλικοι, μωρά, άνεργοι, οικονομικά αδύνατοι κλπ).

ΕΠΕΙΔΗ δεν πρέπει να προβείτε σε καμία διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την έκδοση της αναμενόμενης από όλους τους πολίτες της χώρας απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, το οποίο έχει ήδη επιληφθεί της συνταγματικότητας του σχετικού νόμου, τυχόν δε επίσπευση επιβολής κυρώσεων θα αποτελέσει εκ μέρους σας ευθεία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων και προκαταβολής της δικαστικής κρίσης.

ΕΠΕΙΔΗ ο δήμος μας έχει μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα για την περιφρούριση της υγείας των δημοτών μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του δήμου μας και των κατοίκων και δημοτών του Δήμου Νέας Προποντίδας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την αναγραφή του κειμένου που αναφέραμε στο προοίμιο της παρούσας στους λογαριασμούς που αποστείλατε.

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από την επαπειλούμενη κύρωση της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους καταταναλωτές/δημότες που αρνούνται ή αδυνατούν να καταβάλλουν το ΕΕΤΗΔΕ μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα αρμόδια δικαστήρια.

Σε αντίθετη περίπτωση σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης οποιαδήποτε δομημένης επιφάνειας που ανήκει σε κάτοικο ή σε δημότη του Δήμου Νέας Προποντίδας με αιτία την μη καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ πριν από την έκδοση απόφασης των αρμοδίων δικαστηρίων που ήδη επιλήφθηκαν σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4021/2011, ο Δήμος μας θα συμπαρασταθεί με κάθε μέσο σε οποιονδήποτε δημότη ή κάτοικο στον οποίο θα επιβάλλετε το αντισυνταγματικό, καταχρηστικό και αντισυμβατικό μέτρο της διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επιφυλασσόμενος να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο σε βάρος της επιχείρησής σας και των προστηθέντων σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Νέα Μουδανιά 15.11.2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΗΛ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ


Παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων ζητά ο ΣΟΕΒΕ

Ο Σύνδεσμος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος (ΣΟΕΒΕ) ζητά με σημερινή ανακοίνωσή του, παράταση στην ισχύ του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο και να αρθούν τα προβλήματα, που ανακύπτουν σήμερα, αποτρέποντας τους ιδιοκτήτες από το να δηλώσουν τις παράνομες κατασκευές.

Λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας για τη δήλωση των αυθαιρέτων, στις 30 Νοεμβρίου κι ενώ πολλοί λίγοι ιδιοκτήτες έχουν κάνει χρήση της ρύθμισης, ο ΣΟΕΒΕ ζητά παράταση μεγάλης χρονικής διάρκειας στην ισχύ της.

Σύμφωνα με τον ΣΟΕΒΕ οι αδυναμίες αυτές είναι οι εξής:

1. Η μη εξαίρεση, από το νέο νόμο, των ακίνητων, που "τακτοποιήθηκαν" με το Ν.3843/2010- περί ημιυπαίθριων. Έτσι, επισημαίνει ο ΣΟΕΒΕ, οι ιδιοκτήτες που έχουν τακτοποιήσει ημιυπόγεια, σοφίτες, πατάρια κ.τ.λ να καλούνται να τα δηλώσουν ξανά, επιβαρυνόμενοι το κόστος για δεύτερη φορά.

2. Η επιβολή κατ’ αποκοπή προστίμου 2.000 ευρώ για τις παραβιάσεις <20 τμ, ποσό που είναι ιδιαίτερα μεγάλο για το μέγεθος της αυθαιρεσίας και λειτουργεί ανασταλτικά για τους ενδιαφερόμενους.

3. Η υποχρεωτική συναίνεση όλων των ιδιοκτητών αυθαίρετων κατασκευών σε εξ΄ αδιαίρετου οικόπεδα ή αγροτεμάχια δημιουργεί τεράστια κολλήματα στη διαδικασία τακτοποίησης.

4. Τη διευκρίνιση από το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ ως προς τις αμοιβές των μηχανικών, για να σταματήσει το φαινόμενο της ελεύθερης διαπραγμάτευσης από τη μια και της προκαθορισμένης ελάχιστης αμοιβής από το ΤΕΕ από την άλλη. Σύμφωνα με το ΤΕΕ για μια μικροπαράβαση 500 ευρώ, το κόστος του μηχανικού πρέπει να είναι γύρω στα 1.900 ευρώ.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας

Τα τελευταία νέα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Η πρώτη φάση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου. Πρέπει να κατατεθούν στις πολεοδομίες ή στα ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα εξής:

1 Αίτηση με την οποία ο αιτών αποδέχεται την υπαγωγή του ακινήτου του στα νέα μέτρα.

2 Παράβολο με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του καθορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του παράνομου κτίσματος. Είναι 50 ευρώ για χώρο έως 50 ή 100 τετραγωνικά αλλά εφόσον πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη. Για 50-100 τετραγωνικά, η πλειονότητα των περιπτώσεων, το παράβολο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες παρανομίες κλιμακώνεται έως τα 6.000 ευρώ. Το ποσό συμψηφίζεται με το αναλογούν πρόστιμο, που θα καταβληθεί στη συνέχεια.

3 Έντυπο με το οποίο θα υπολογίζεται το πρόστιμο για το αυθαίρετο κτίσμα. Θεωρητικά είναι το 15% της τιμής ζώνης της περιοχής, αλλά προβλέπονται μειωτικοί ή και αυξητικοί συντελεστές που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν τον υπερδιπλασιασμό της οφειλής, όπως π.χ. εκτός σχεδίου ακίνητο, χωρίς οικοδομική άδεια.

Η δεύτερη φάση ξεκινά τέσσερις μήνες μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης. Ο νέος φάκελος πρέπει να περιέχει:

1 Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν με όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός οικοδομικής άδειας και έτος έκδοσης εφόσον υπάρχει. Θα αναφέρονται επίσης τα παράνομα τετραγωνικά, η χρήση του ακινήτου και η ολοκλήρωση της κατασκευής.

2 Αντίγραφο του Ε-9, από το οποίο θα πιστοποιείται ο χρόνος κατασκευής. Θα τεκμηριώνεται επίσης ότι το αυθαίρετο αποτελεί κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, ώστε να έχει μείωση του αναλογούντος προστίμου κατά 50%.

3 Τεχνική έκθεση που συντάσσει ο μηχανικός, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου.

4 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με γεωγραφικές συντεταγμένες που θα προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του. Ειδικά για εντός σχεδίου ακίνητα υποβάλλεται και απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υπάρχει η τρίτη φάση της πληρωμής του προστίμου.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες και το ποσό εξοφλείται σε δόσεις μέσα σε 30 μήνες. Η διαδικασία θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Αν καταβληθεί εφάπαξ, προβλέπεται έκπτωση 20%. Αν μετά την αφαίρεση του παραβόλου η οφειλή είναι μικρότερη από 400 ευρώ, τότε το ποσό καταβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% το μήνα.

Αυθαίρετα που δεν θα δηλωθούν κρίνονται κατεδαφιστέα και επιβαρύνονται με πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της τιμής ζώνης. Θα πληρώσουν επίσης 5% του προστίμου για κάθε χρόνο που μεσολαβεί από την ανέγερση έως την κατεδάφιση του κτίσματος. Την ίδια επιβάρυνση θα έχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση αλλά δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Εθελοντισμός και Αντιγόνεια στην πράξη


Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν στην επισκευή της στάσης του οικισμού και τον εξωραϊσμό του χώρου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Παντελή και Λουκία Μαλλιαρίδου καθώς και τον Βασίλη και Δήμητρα Κραστούδη που συμμετείχαν στην φάση χρωματισμών και εξωραϊσμού.

ΔΣ Αντιγόνειας
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Νομοσχέδιο-λύση για τα αυθαίρετα

Λύση, αντίστοιχη με εκείνη της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων, επιχειρεί να δώσει στο πρόβλημα των αυθαίρετων κατασκευών, το υπουργείο Περιβάλλοντος, με το σχέδιο νόμου, που παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Στην "κόκκινη γραμμή" του σχεδίου νόμου, γίνεται διαχωρισμός των περιπτώσεων αυθαιρέτων σε εκείνα που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και στα άλλα, που μπορούν να ρυθμιστούν, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές, που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π).

Μάλιστα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, με τη διαδικασία εντοπισμού και περαίωσης της διαδικασίας, να ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακοτρείο, στο νομοσχέδιο αναφέρεται, επίσης, πως από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται, χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού, που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο, και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Τέλος, σημειώνεται ότι ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μία δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για δε τους μηχανικούς προβλέπεται έως και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για τις περιπτώσεις διατήρησης των αυθαιρέτων, το σχέδιο νόμου προτείνει ρύθμιση, για 40 χρόνια, των αυθαιρέτων κτισμάτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών και ρύθμιση, για 20 χρόνια, αυθαιρέτων κτισμάτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.

Για τον υπολογισμό των προστίμων, που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων, λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας.

2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου.

3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λπ.)

4. Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ' επέκταση ή / και καθ' ύψος υπέρβαση δόμησης / κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή / και οικοδομικής γραμμής).

5. Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς τη χρήση της οικοδομικής άδειας.

6. Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών.

7. Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες).

8. Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ έως 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)

3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Από το ΥΠΕΚΑ δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των προστίμων.

Για κατοικίες, σε διάφορες περιπτώσεις:

•ΥΔ (Υπέρβαση Δόμησης) 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ (Τιμή Ζώνης): 1.500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 3.375 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) - πρόστιμο 5.062 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) - πρόστιμο 4.050 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (α' κατοικία) - πρόστιμο 2.250 ευρώ

•ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 11.250 ευρώ

•ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) - πρόστιμο 8.812 ευρώ

•ΥΔ 100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β' κατοικία) - πρόστιμο 27.000 ευρώ

•100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 7.500 ευρώ

•100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α' κατοικία, χωρίς άδεια) - πρόστιμο 22.500 ευρώ

Για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας), σε διάφορες περιπτώσεις:

•Αγροτική μονάδα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 24.000 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 48.000 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 200.000 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 7.200 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 108.000 ευρώ

Επίσης, για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20 τμ προβλέπεται κατ΄αποκοπήν πρόστιμο ως εξής:

•εντός σχεδίου με ΤΖ μικρότερη των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 2.000 ευρώ

•εντός σχεδίου με ΤΖ μεγαλύτερη ή και ίση των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 3.000 ευρώ

•εκτός σχεδίου - πρόστιμο 1.500 ευρώ

www.ethnos.gr

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Με την πένα της Νίκης ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι

«Καλοκαίρι»

Καλοκαίρι μύρισε

Η καρδιά μου ρίγησε

Τα αηδόνια ξανακελαηδούν

Και από τον ύπνο με ξυπνούν

---------

Τι ομορφιά τι θεία χάρη

Με πανσέληνο φεγγάρι

Πόσο νιώθω τυχερή

Που σε χαίρομαι ζωή

---------

Η χαρά μου είναι μεγάλη

Καλοκαίρι, πού ΄ρθες πάλι

Να μας φέρεις ξαστεριά

Και όλη σου την ομορφιά

Νίκη Παπαδοπούλου Ιούλιος 2011


Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση Δήμου Ν. Προποντίδος

Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 800ων ωρών για ΑΝΕΡΓΟΥΣ αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ με θέμα «Βιολογική Αμπελουργία».

Το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού (ΚΕΚ, παράρτημα Πετραλώνων) , σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Προποντίδας, υλοποιεί:

Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 800ων ωρών (5€/ώρα) για ΑΝΕΡΓΟΥΣ αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ με θέμα «Βιολογική Αμπελουργία».
Αιτήσεις υποβάλλονται:
• Στην Δημοτική Ενότητα Μουδανιών στο Δημαρχείο (Μ. Αλεξάνδρου 26), γραφείο 206, από τις 12:00 έως 15:00
• Στην Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας στο Δημοτικό κατάστημα, από τις 9:00 έως τις 12:00
• Στην Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας στο “Βοήθεια στο Σπίτι” κτήριο ΚΑΠΗ, από τις 12:00 έως 15:00
από Δευτέρα 25-7-11έως Πέμπτη 11/8/20011

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μια πρόσφατη φωτογραφία
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Έντυπο Υπόδειξης Ανέργου (παραπεμπτικό σημείωμα) από ΟΑΕΔ
7. Υπεύθυνη Δήλωση
8. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού
9. Αντίγραφο βιβλιαρίου ΙΚΑ
10. Βιογραφικό σημείωμα
11. ΑΜΚΑ
12. Αντίγραφο εντύπου ενσήμων

Πληροφορίες: Λεοντάκη Μαρία, 2373350243