Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Εργασίες Συλλόγου Ιουλίου - Αυγούστου 2012


                                               Συντήρηση οδού εισόδου                                                   Αμμοχαλικοστρώσεις


                                    Πότισμα δένδρων που φυτεύθηκαν το 2011

                                                     
                                     Συντήρηση προστατευτικών καλυμμάτων

                                                 
      Πότισμα δένδρων με την βοήθεια των Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Καλλκράτειας