Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Κουρήτες-Πυρρίχιος-Πόντιοι

Οι γρήγοροι χοροί της Κρήτης Πεντοζάλι, Σούστα, Καστρινός ή Μαλεβιζιώτης, Συρτός, οι Πηδηχτοί, έχουν μουσική υπόκρουση με προέλευση από τους αρχαίους πυρρίχιους χορούς, που αποτελούσαν πολεμικά γυμνάσια και ανάμνηση του χορού των Κουρητών και Ιδαίων Δακτύλων οι οποίοι ρυθμικά κτυπούσαν τα πόδια τους στο έδαφος και ταυτόχρονα τις ασπίδες με τα δόρατα και τα ξίφη τους ώστε να καλύψουν το κλάμα του νεογέννητου Δία για να μην το ακούσει ο Κρόνος που ήθελε να τον εξοντώσει. Οι πυρρίχιοι της Κρήτης έχουν άμεση σχέση με του πυρρίχιους χορούς του Πόντου, σέρα, τρομαχτόν, μασερί χορόν, αφού η Μίλητος, η αποικία από την οποία ξεκίνησε ο αποικισμός του Εύξεινου Πόντου ήταν αποικία της Κρητικής πόλης Μιλάτου. Και βέβαια πολλοί Βορειοελλαδίτες - Πόντιοι εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη με το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και με τα 12 Βυζαντινά Αρχοντόπουλα. Το Κρητικό Ριζίτικο λέει: ”…αετός κρατά στα νύχια του παλληκαριού κεφάλι…” ενώ το Ποντιακό λέει “…παλληκαριού βραχιόνα ...”, το Κρητικό τραγούδι αναφέρεται "…κάτω στη Δάφνη ποταμό…" ενώ το Ποντιακό "…έλα Δάφνη ποταμέ"... και αν παίξει κάποιος σε αργότερο tempo Ποντιακές μελωδίες κότσαρι ή πυρρίχιου θα ανακαλύψει γρήγορο πεντοζάλη ή καστρινό πηδηχτό και αντίστροφα.

Fonitiskritis.gr

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ)

Με το άρθρο 31 του νόμου 4061/2012 επιτρέπεται και πάλι η κατάτμηση των κληροτεμαχίων, δηλαδή των αγροτικών εκτάσεων που έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Κράτος προς ιδιώτες. Μέχρι πρότινος ένα κληροτεμάχιο δε μπορούσε να χωριστεί σε επιμέρους τμήματα μεταξύ των κληρονόμων του αρχικού ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί το φαινόμενο ένα κληροτεμάχιο να ανήκει πλέον σε πάρα πολλούς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες και έτσι να είναι δύσκολη η αξιοποίησή του. Το Κράτος για να αποτρέψει τον κατακερματισμό της αγροτικής γης και θέλοντας να ενισχύσει τις ενιαίες καλλιεργήσιμες εκτάσεις απαγόρευε το μοίρασμα/κατάτμηση των κληροτεμαχίων στους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου. Συνεπεία τούτων, παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο ένα κληροτεμάχιο -για παράδειγμα- 100 στρεμμάτων να ανήκει σε 10 εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να το διαμοιράσουν μεταξύ τους νόμιμα και κατ’ επέκταση να αξιοποιήσει ο καθένας τα 10 στρέμματα που του αναλογούν. Τώρα, με τη ψήφιση του ως άνω νόμου, οι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν και να μοιράσουν μεταξύ τους το ενιαίο κληροτεμάχιο. Στο ως άνω παράδειγμα καθένας εκ των συνιδιοκτητών θα αποκτήσει πλέον πλήρη κυριότητα σε έκταση 10 στρεμμάτων που του αναλογεί, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να μεταβιβάσει, να πωλήσει ή και να κτίσει κατοικία επί της αυτόνομης πλέον ιδιοκτησίας του. Η σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ονομάζεται «Επικύρωση Ανωμαλων Δικαιοπραξιών» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1.Κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

2.Εκδίκαση της ΑΙΤΗΣΗΣ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου.

3.Έκδοση της σχετικής Δικαστικής Απόφασης από το Ειρηνοδικείο.

4.Καταβολή των αντίστοιχων τελών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.Μεταγραφή της Δικαστικής Απόφασης στο κατά τόπον Υποθηκοφυλακείο ή και Κτηματολογικό Γραφείο (όπου λειτουργεί).

Ν. 4061/ΦΕΚ Α’ 66/22-3-2012

Άρθρο 31

Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών

1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α´ 186) για την υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για δύο (2) ακόμα έτη. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.δ. 3958/1959, του ν. 431/1968, του ν. 666/1977, του άρθρου 18 του ν. 1644/1986 και του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν με ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3147/2003 δηλαδή μέχρι τις 5.6.2003 κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας των σχετικών με τους περιορισμούς μεταβίβασης (άρθρα 208-216 Αγρ.Κ.) κυρώνονται από τότε που έγιναν με απόφαση του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

karagiannislawfirm.gr/astiko-dikaio/432-epikyrosi-anomalon-dikaiopraksion

Αγαπητοί συμπατριώτες (Μέλη και Φίλοι του Συλλόγου)

με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών σας ευχόμαστε από καρδίας Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ