Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας πρόκειται να συμμετάσχει ως φορέας υλοποίησης στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο οικονομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000€, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευμένο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα. Η προσαύξηση των 40% ισχύει και σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας και σε περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα οπότε το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 50%.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως την Τρίτη, 27 Μαρτίου.

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα, από:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.

2) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης

3) Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του έτους 2011 ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Δημότης Ν. Προποντίδας

Αιτήσεις κατατίθενται:

στα κατά τόπους Τοπικά Κατάστήματα

στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ν. Προποντίδας καθώς και

στις Υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Προποντίδας, “Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας” και “Βοήθεια στο Σπίτι”.

www.nea-propontida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.