Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Ανθισμένη Δαμασκηνιά στον οικισμό

Αγία Νίκη η Μάρτυρας

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Νίκη πίστεψε στὸν Χριστὸ διὰ τῶν θαυμάτων ποὺ συνέβησαν κατὰ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπὶ Διοκλητιανοὺ (284-305 μ।Χ।) καὶ ὑπέστη τὸν διὰ ξίφους μαρτυρικὸ θάνατο, τὸ ἔτος 303 μ.Χ. Εορτάζει 25 Απριλιου

Αγία Ειρήνη


www.i-m-patron.gr